Musikk har til alle tider engasjert og beveget mennesker, men hvordan kan musikkundervisning løfte et barn ut av fattigdom?

Vi gjør verden bedre gjennom musikk

Instrumentene, musikken og samspillet i et orkester fungere som et verktøy for barna til å bli gode samfunnsborgere i et miljø som kanskje ikke alltid er like lett å vokse opp i.

Musikken blir en kilde til at barn kan utvikle sin personlighet og til å bli et bedre menneske. Det å spille et instrument i seg selv er utviklende samtidig som det gir stor glede. Både høyre og venstre del av hjernen stimuleres. Flere studier av organisert arbeid med musikk og orkestre har også dokumentert at barn utvikler en rekke verdifulle egenskaper i tillegg; bedre evne til annen læring, mestring, ansvarlighet og ikke minst selvrespekt.

Støtt oss på VIPPS #70587

Musikk gir Liv til Bangkok

Musikk gir Liv til Bangkok og Immanuel Music School mai 2018
Endelig fikk vi til en tur til våre venner i Bangkok igjen. 4 musikere jobbet ved Immanuel Music School i 8 dager. To musikere fra KSO (Armando og Kjell Åge) og to musikere som bor i Kristiansand (Noelia og Tone).

Musikk som verktøy til utvikling

Å drive med musikk og å spille et instrument er utviklende for alle mennesker. Både høyre og venstre del av hjernen stimuleres. Flere studier av organisert arbeid med musikk og orkestre har også dokumentert at barn utvikler en rekke verdifulle egenskaper i tillegg; bedre evne til annen læring, mestring, ansvarlighet og ikke minst selvrespekt.

Vinnere Julelotteri 2017

Vinneren av huskonsert med musikere fra Kristiansand Symfoniorkester og en pall med ved er Fundament Kommunikasjon. Gratulerer!!

Flere saker