Musikk som verktøy til utvikling

Å drive med musikk og å spille et instrument er utviklende for alle mennesker. Både høyre og venstre del av hjernen stimuleres. Flere studier av organisert arbeid med musikk og orkestre har også dokumentert at barn utvikler en rekke verdifulle egenskaper i tillegg; bedre evne til annen læring, mestring, ansvarlighet og ikke minst selvrespekt.

Les mer om musikk, barn og forskning her: